Władze W-MZT

Zarząd W-MZT jest powoływany na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT reprezentujących wszystkie zrzeszone w województwie mazowieckim kluby będące członkami zwyczajnymi W-MZT. Aktualna kadencja rozpoczęła się w grudniu 2018 roku i kończy się na jesieni 2022 roku. Wszyscy członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje całkowicie społecznie. Skład Zarządu odzwierciedla najważniejsze funkcje jakie ma realizować Związek zgodnie ze statutem W-MZT, a w szczególności: popularyzację tenisa, pomoc w szkoleniu najlepszych zawodników z naszego województwa oraz organizację współzawodnictwa poprzez wspólne z klubami organizowanie Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych zaliczanych do ogólnopolskiego rankingu PZT. W-MZT opiekuje się głównie młodymi zawodnikami od kategorii Tenis10 (6-10 lat) do kategorii kadetów (15-16 lat), nie zapominając jednak o kategorii juniorów (17-18 lat) oraz kobiet i mężczyzn.

Statut – Statut-W-MZT-2018.12.03

Zarząd W-MZT

Prezes (od 19.04.2022):
Wojciech Andrzejewski 
wojtek-andrzejewski@wp.pl

Wiceprezes ds. Organizacyjnych:
Magdalena Rejniak-Romer
magda@tenisklub.pl

Wiceprezes ds. Sportowych:
Paweł Bojarski
pbojar@interia.pl

Sekretarz/Biuro W-MZT:
Wojciech Andrzejewski
wojtek-andrzejewski@wp.pl

Skarbnik, Członek Zarządu ds. Kalendarza Turniejów WTK:
Stanisław Bisiński
radosc@radosc90.pl

Członek Zarządu ds. Turniejów WTK:
Rafał Kowalski
turniejewtk@gmail.com

Członek Zarządu ds. Marketingowych:
Arkadiusz Bielecki
arek@amazing.pl

Członek Zarządu ds. Rozgrywek Drużynowych:
Jan Błaszczyk
atmasters@atmasters.pl

Członek Zarządu ds. Sędziów:
Paweł Marciszewski
marciszewskipawel@gmail.com

Członek Zarządu ds. Kontaktów i Rozwoju:
Jarosław Kowalewski
j.kowalewski@kwkl.pl

Członek Zarządu:
Piotr Szkiełkowski
piotr.szkielkowski@deski.org

Pełnomocnik Zarządu ds. Finansów Kadr Wojewódzkich:
Piotr Kopeć
pkopec21@o2.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Andrzej Caruk
fortorlica@o2.pl

Wiceprzewodniczący:
Wojciech Kalinowski
kalinowski.wojciech@onet.pl

Członek Komisji:
Michał Niemiec
hanna_niemiec@wp.pl