Kontakt

WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK TENISOWY

ul. Piaseczyńska 71
00-765 Warszawa
NIP – 526 166 70 88
nr konta – 30 2490 0005 0000 4530 5082 0655
Facebook: https://www.facebook.com/WMZTofficial/

BIURO
Wojciech Andrzejewski
tel. 501233000
e-mail:  wmzt@wmzt.pl;

SPRAWY TURNIEJOWE
Rafał Kowalski
tel. 693701210
e-mail: turniejewtk@gmail.com

SPRAWY SĘDZIOWSKIE
Paweł Marciszewski
tel. 531180192
e-mail: rksmazowieckie@o2.pl

ROZGRYWKI DRUŻYNOWE
Jan Błaszczyk
tel. 601306694
e-mail: atmasters@atmasters.pl

TRENER KOORDYNATOR KADRY W-MZT
Paweł Bojarski
tel. 661218944
e-mail: pbojar@interia.pl