Kadra W-MZT

Najlepsi zawodnicy z kategorii Kadetów, Młodzików i Skrzatów są objęci opieką szkoleniową W-MZT i stanowią Kadry naszego Województwa w kategoriach Kadetów i Młodzików.
Wykorzystując fakt, że w dniu 6 czerwca 2017 roku w składzie Zarządu W-MZT zaszły zmiany – na jednym z pierwszych zebrań nowego Zarządu została podjęta uchwała o wznowieniu treningów Kadr Województwa Mazowieckiego.
Członkowie Kadr mają prawo do uczestniczenia w konsultacjach szkoleniowych, skoncentrowanych zwłaszcza na przygotowaniach do nowego sezonu, do Mistrzostw Polski i do letniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Jako Zarząd W-MZT kładziemy bardzo duży nacisk na jawność i transparentność powoływania zawodników do składów Kadr. Dlatego zasady powoływania – precyzyjnie zdefiniowane Regulaminem – są publicznie znane.
Takie podejście ma wspierać Rada Trenerów, a każda wydana przez W-MZT złotówka skierowana na dofinansowanie programu szkoleniowego Kadry Wojewódzkiej jest skrupulatnie rozliczona.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE KADRY W-MZT:
Regulamin-Rady-Trenerów-od-201