Finanse

Nadrzędną zasadą Zarządu W-MZT jest pełna jawność wszystkich finansów Związku. Nie tylko tych, które przechodzą bezpośrednio przez budżet W-MZT, ale i tych, na które Zarząd W-MZT ma pośrednio wpływ lub je rozlicza jak np. dotacje na szkolenie kadry wojewódzkiej czy na dofinansowanie przez urzędy publiczne imprez sportowych. Realizowane jest to przez publikowanie w Internecie wszystkich rozliczeń budżetu Związku oraz poddawanie ich bieżącej kontroli Komisji Rewizyjnej. Oprócz środków na prowadzenie działalności statutowej W-MZT tj. na utrzymanie najtańszej wersji biura i niezbędnych opłat, które są finansowane z przekazywanych dla W-MZT przez PZT części opłat licencyjnych zawodników naszego województwa, wszystkie pozostałe środki są przekazywane bezpośrednio na dofinansowanie klubów, turniejów i zawodników – w tym nagród dla nich. Żadna pozyskana dodatkowo złotówka nie jest przeznaczana na opłaty administracyjno-biurowe.