Kadra

Najlepsi zawodnicy z kategorii Kadetów, Młodzików i Skrzatów są objęci opieką szkoleniową W-MZT i stanowią Kadry naszego Województwa w kategoriach Kadetów i Młodzików.
Wykorzystując fakt, że w dniu 6 czerwca 2017 roku w składzie Zarządu W-MZT zaszły zmiany – na jednym z pierwszych zebrań nowego Zarządu została podjęta uchwała o wznowieniu treningów Kadr Województwa Mazowieckiego.
Członkowie Kadr mają prawo do uczestniczenia w konsultacjach szkoleniowych, skoncentrowanych zwłaszcza na przygotowaniach do nowego sezonu, do Mistrzostw Polski i do letniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Jako Zarząd W-MZT kładziemy bardzo duży nacisk na jawność i transparentność powoływania zawodników do składów Kadr. Dlatego zasady powoływania – precyzyjnie zdefiniowane Regulaminem – są publicznie znane.
Takie podejście ma wspierać Rada Trenerów, a każda wydana przez W-MZT złotówka skierowana na dofinansowanie programu szkoleniowego Kadry Wojewódzkiej jest skrupulatnie rozliczona.
Niestety, zerowe finanse, które po tegorocznych majowych wyborach do Polskiego Związku Tenisowego zastał nowo wybrany Zarząd PZT powodują, że szansa na fundusze należne, zgodnie ze Statutem PZT, Wojewódzkim Związkom, a przeznaczone na ich statutową działalność – są w tym roku praktycznie zerowe.
Jednakże, doceniając znaczenie istnienia Kadr Wojewódzkich – do ich funkcjonowania przeznaczyliśmy środki, które nam zostały jeszcze z ubiegłego roku.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE KADRY WOJEWÓDZKIEJ

kadra KADECI na III kw.2018

kadra MŁODZICY na III kw.2018

kadra-KADECI-na-II-kw.2018

Kadra-W-MZT-Młodzików-na-II-kw.-2018

Rada Trenerów na I kw. 2018

Kadra W-MZT Kadetów na 1 kw. 2018

Kadra W-MZT Młodzików na 1 kw. 2018

Kadra W-MZT Młodzików 10-2017

Komunikat dot. Kadry Młodzików

Zasady przydziału bonów do hali DeSki

Regulamin Rady Trenerów od 2018

Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej 2018.03.13