Regulaminy

NazwaOpisPlik
REGULAMIN TURNIEJOWY WMZTaktualne przepisy organizacji
i udziału w turniejach
Regulamin Turniejowy W-MZT-2018.07.04
Zgłoszenie do turnieju WMZTdo wypełnienia przez zawodnikapobierz
Protokół zapisów
do turnieju
do wypełnienia przez organizatorapobierz
Aplikacja turniejowaZbiorcza aplikacja dla klubówaplikacja zbiorcza dla klubów
Regulamin finansowy WMZTwpisowe, kary, stawki
- aktualizacja 24.01.2019
regulamin finansowy WMZT 2019
Regulamin Rozgrywek
Drużynowych
pobierz
Wytyczne PZT dla Tenis 10 2019WYTYCZNE PZT DO PROWADZENIA WSPÓŁZAWODNICTWA W RAMACH PROGRAMU TENIS 10 W 2019