Zarząd

Zarząd W-MZT jest powoływany na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT reprezentujących wszystkie zrzeszone w województwie mazowieckim Kluby. Aktualna kadencja rozpoczęła się w grudniu 2018 roku i kończy się na jesieni 2022 roku. Wszyscy członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje całkowicie społecznie. Skład Zarządu odzwierciedla najważniejsze funkcje jakie ma realizować Związek zgodnie ze statutem W-MZT, a w szczególności: popularyzację tenisa, pomoc w szkoleniu najlepszych zawodników z naszego województwa oraz organizację współzawodnictwa poprzez wspólne z Klubami organizowanie Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych zaliczanych do ogólnopolskiego rankingu PZT. W-MZT opiekuje się głównie młodymi zawodnikami od kategorii Tenis10 (6-10 lat) do kategorii Kadetów (15-16 lat), nie zapominając jednak o kategorii Juniorów (17-18 lat) i Seniorów.

WARSZAWSKO-MAZOWIECKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Piaseczyńska 71
00-765 Warszawa
NIP – 526 166 70 88
nr konta – 30 2490 0005 0000 4530 5082 0655
tel. Biuro: +22 122 12 08 Sprawy turniejowe: 693701210;
mail Biuro: wmzt@wmzt.pl; Sprawy turniejowe: turniejewtk@gmail.com 

Statut – Statut WMZT 9.2018 

Zarząd W-MZT

Prezes:
Mirosław Ginter
mirekgin@go2.pl

Wiceprezes ds. organizacyjnych:
Magdalena Rejniak-Romer
magda@tenisklub.pl

Wiceprezes ds. sportowych:
Paweł Bojarski
pbojar@interia.pl

Sekretarz:
Wojciech Andrzejewski
wojtek-andrzejewski@wp.pl

Skarbnik, Członek Zarządu ds. Kalendarza Turniejów WTK:
Stanisław Bisiński
radosc@radosc90.pl

Członek Zarządu ds. turniejów WTK:
Rafał Kowalski
turniejewtk@gmail.com

Członek Zarządu ds. Marketingowych:
Piotr Bartosiak
pbartosiak@wkt-mera.pl

Członek Zarządu ds. Marketingowych:
Arkadiusz Bielecki
arek@amazing.pl

Członek Zarządu ds. Rozgrywek Drużynowych:
Jan Błaszczyk
atmasters@atmasters.pl

Członek Zarządu ds. Sędziów:
Paweł Marciszewski
marciszewskipawel@gmail.com

Członek Zarządu:
Piotr Szkiełkowski
piotr.szkielkowski@deski.org

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Andrzej Caruk
fortorlica@o2.pl

Wiceprzewodniczący:
Wojciech Kalinowski kalinowski.wojciech@onet.pl

Członek Komisji:
Michał Niemiec
hanna_niemiec@wp.pl