Kadra W-MZT

Najlepsi zawodnicy z kategorii Kadetów, Młodzików i Skrzatów są objęci opieką szkoleniową W-MZT i stanowią Kadry naszego Województwa w kategoriach Kadetów i Młodzików.
Wykorzystując fakt, że w dniu 6 czerwca 2017 roku w składzie Zarządu W-MZT zaszły zmiany – na jednym z pierwszych zebrań nowego Zarządu została podjęta uchwała o wznowieniu treningów Kadr Województwa Mazowieckiego.
Członkowie Kadr mają prawo do uczestniczenia w konsultacjach szkoleniowych, skoncentrowanych zwłaszcza na przygotowaniach do nowego sezonu, do Mistrzostw Polski i do letniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Jako Zarząd W-MZT kładziemy bardzo duży nacisk na jawność i transparentność powoływania zawodników do składów Kadr. Dlatego zasady powoływania – precyzyjnie zdefiniowane Regulaminem – są publicznie znane.
Takie podejście ma wspierać Rada Trenerów, a każda wydana przez W-MZT złotówka skierowana na dofinansowanie programu szkoleniowego Kadry Wojewódzkiej jest skrupulatnie rozliczona.
Niestety, zerowe finanse, które po tegorocznych majowych wyborach do Polskiego Związku Tenisowego zastał nowo wybrany Zarząd PZT powodują, że szansa na fundusze należne, zgodnie ze Statutem PZT, Wojewódzkim Związkom, a przeznaczone na ich statutową działalność – są w tym roku praktycznie zerowe.
Jednakże, doceniając znaczenie istnienia Kadr Wojewódzkich – do ich funkcjonowania przeznaczyliśmy środki, które nam zostały jeszcze z ubiegłego roku.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE KADRY W-MZT:
Regulamin powoływania Kadry Wojewódzkiej 2019.04.03
Regulamin-Rady-Trenerów-od-2018
Kadra W-MZT II kw.
kadra 3 kwartał maj, czerwiec 2019
W-MZT plany zajęć 2019