Kluby

Klub sportowy jest to podmiot prowadzący działalność sportową, posiadający status osoby prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja, spółka akcyjna, spółka z o.o.). Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. (Ustawa o sporcie art.3 i 4)

Klub tenisowy jest to termin stworzony dla potrzeb systemu licencjonowania klubów PZT. Obejmuje on wszystkie podmioty prowadzące działalność sportowo-szkoleniową w tenisie (np. spółka jawna, spółka komandytowa, jednoosobowa działalność gospodarcza).

Zarówno kluby sportowe jak i klubu tenisowe mogą posiadać licencję PZT, a ich zawodnicy uczestniczyć we współzawodnictwie organizowanym przez PZT.

Różnica wynika z postanowień statutów W-MZT i PZT. Członkami zwyczajnymi tych organizacji mogą być jedynie kluby sportowe. Kluby tenisowe mogą być członkami wspierającymi.