Finanse

Nadrzędna zasada Zarzadu W-MZT jest pełna jawnosć wszystkich finansów Zwiazku. Nie tylko tych, które przechodza bezposrednio przez budżet W-MZT, ale i tych, na które Zarzad W-MZT ma posrednio wpływ lub je rozlicza jak np. dotacje na szkolenie kadry wojewódzkiej czy na dofinansowanie przez urzędy publiczne imprez sportowych. Realizowane jest to przez publikowanie w Internecie wszystkich rozliczeń budżetu Zwiazku oraz poddawanie ich bieżacej kontroli Komisji Rewizyjnej. Oprócz srodków na prowadzenie działalnosci statutowej W-MZT tj. na utrzymanie najtańszej wersji biura i niezbędnych opłat, które sa finansowane z przekazywanych dla W-MZT przez PZT częsci opłat licencyjnych zawodników naszego województwa, wszystkie pozostałe srodki sa przekazywane bezposrednio na dofinansowanie klubów, turniejów i zawodników – w tym nagród dla nich. Żadna pozyskana dodatkowo złotówka nie jest przeznaczana na opłaty administracyjno-biurowe.