Kalendarz ramowy sierpień-październik

Prosimy kluby o przesyłanie swoich propozycji organizacji turniejów WTK w miesiącach sierpień-październik na adres radosc@radosc90.pl i/lub turniejewtk@gmail.com w terminie do 6.07.2020r