DMP U18

Przypominamy klubom, że zgodnie z komunikatem Działu Sportu PZT z dnia 29.01.2019 zbliża sie termin zgłaszania drużyn do rozgrywek drużynowych o tytuł Drużynowego Mistrza Polski U18 dziewcząt i chłopców:

Termin rozgrywek:
– 7-10.11.2019

Termin zgłoszeń drużyn (poprzez system TPO):
– 30.09.2019 (poniedziałek)

Termin zgłoszeń zawodników wypożyczonych i zagranicznych:
– 30.09.2019 – zgłoszenia zawodników wypożyczonych i zawodników zagranicznych dokonuje się także poprzez system TPO.