Regulamin powoływania Kadr Wojewódzkich

W zakładce Kadra W-MZT umieszczony został nowy regulamin powoływania Kadr Wojewódzkich, zmiany wchodzą w życie z dniem 1.05.2019. Zachęcamy do zapoznania się.