WTK 5 Mężczyzn i Kobiet

Turniej WTK 5 Mężczyzn i Kobiet zaplanowany na dn. 13-15.04 w klubie CKT Grodzisk zostaje odwołany z przyczyn technicznych.