Archiwa kategorii: Bez kategorii

Procedury turniejowe, kalendarz WMZT

W zakładce „Kalendarz” znajdą Państwo aktualne procedury turniejowe obowiązujące na turniejach tenisowych w Polsce od dn. 1.06.2020 r. W związku z pozwoleniem na organizacją turniejów tenisowych w Polsce projekt kalendarza WMZT przybrał formę obowiązującą. Spotykamy się na turniejach już 6.06!

Kalendarz W-MZT Lato – projekt

Szanowni Państwo,
W zakładce kalendarz umieściliśmy projekt kalendarza na sezon letni, który wejdzie w życie tylko w przypadku uzyskania zgód niezbędnych do organizacji turniejów od Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu. Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem.

Korty otwarte od 4 maja

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością gry w tenisa od 4 maja, informujemy o obowiązujących procedurach utworzonych przez Polski Związek Tenisowy dla klubów tenisowych w związku z otwarciem obiektów.

Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19 dla klubów tenisowych i graczy (amatorów i zawodników):

Dla klubów:

– 4 maja zostaną udostępnione obiekty infrastrukturalne o charakterze otwartym. W przypadku kortów tenisowych zostaną udostępnione obiekty otwarte i półotwarte, czyli konstrukcje umożliwiające wentylację poprzez rozsuwane ściany boczne

-zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie. W innym przypadku recepcja obiektu powinna znajdować się w odległości nie mniejszej niż 30 m od najbliższego kortu

-płatności powinny być dokonywane kartami płatniczymi

-weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt)

-brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC); należy umieścić przy umywalkach instrukcje BHP mycia rąk

-obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

– zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a użyciem kortu przez kolejnych graczy , który powinien zostać wykorzystany na dezynfekcję ławek i bezkontaktową wymianę graczy

– na każdym korcie powinny być udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk (po obu stronach kortu)

-korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, klub nie może prowadzić wypożyczalni sprzętu treningowego

– odległość pomiędzy kortami treningowymi minimum 5 m (licząc między liniami singlowymi). Jeżeli ta odległość nie jest zachowana, to pomiędzy kortami obowiązuje odstęp jednego kortu lub pomiędzy kortami bezwzględnie powinna być siatka oddzielająca sąsiadujące korty

– na korcie należy zachować odległość pomiędzy ławkami min. 5 metrów. Jeżeli to możliwe (utrzymanie właściwej odległości miedzy ławkami z sąsiadujących kortów) sugerujemy ustawienie ławek dla graczy po przeciwnych stronach kortu

-w przypadku opadów deszczu nie ma możliwości wejścia na halę i dokończenia treningu, chyba że obiekt posiada rozsuwane ściany boczne

-na obiekcie, w widocznym miejscu, musi być tablica informacyjna, na której obowiązkowo będą zamieszczone informacje o obowiązujących procedurach (sugerowane umieszczenie przepisów w kilku widocznych miejscach, np. przy każdym wejściu na kort)

Dla graczy:

Amatorzy:

-rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)

– obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy

-obowiązuje limit czterech osób na kort.

– rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry

-piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu

– konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową po zakończeniu gry

-rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)

Zawodnicy

-obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)

– obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy

– na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby – zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2 m; podczas gry 5 m

– sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu)

-piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.

-zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub).

-konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową.

-do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie. Chyba, że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwego dystansu społecznego

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce-Tenis10):

-zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).

-obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)

-obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć

-piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby , takim jak przy grupach zawodniczych.

-do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników obiektów. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wytycznych przyczyni się do szybkiego przejścia do kolejnego etapu odmrażania procedur w tej chwili obowiązujących. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur na zarządzanych przez Państwa obiektach.

Komunikat Prezesa W-MZT

Szanowni Państwo – władze klubu, trenerzy, zawodnicy,

w zaistniałej sytuacji, postanowiliśmy na miarę naszych możliwości pomóc klubom i dlatego wysyłamy  Państwu „Poradnik ” opracowany przez naszego prawnika – myślę, że będzie przydatny w tym trudnym okresie.

    Przy okazji – dochodzą do mnie sygnały, że nie wszystkie kluby przestrzegają zakazów związanych z pandemią i dopuszczają do nieoficjalnego funkcjonowanie klubu.  Raz jeszcze proszę o rozwagę i rozsądek.

    Z poważaniem

    Mirosław Ginter

Drużynowe Mistrzostwa Polski

W zakładce Turnieje W-MZT – > Regulaminy znajdą Państwo Komunikat Działu Sportu PZT dotyczący rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski 2020 we wszystkich kategoriach wiekowych.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z komunikatem.

Termin zgłoszeń do rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych to:

Kategoria U12 –            07.08.2020

Kategoria U14 –            07.08.2020

Kategoria U16 –            07.08.2020

Kategoria U18 –            09.10.2020

Kategoria KiM –             06.11.2020

TERMINY ROZGRYWEK W ROKU 2020

Kategoria U12:

– preeliminacje          06.09.2020

– finał                       11-14.09.2020

Kategoria U14:

– preeliminacje          30.08.2020

– finał                       04-07.09.2020

Kategoria U16:

– preeliminacje          06.09.2020

– finał                       11-14.09.2020

Kategoria U18:

– preeliminacje           05.11.2020

– finał                        06-08.11.2020

Kobiet i Mężczyzn:

– preeliminacje           17.12.2020

– finał                        18-20.12.2020

Komunikat Polskiego Związku Tenisowego – wznowienie turniejów 16.05

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wczorajszym komunikatem poszczególnych międzynarodowych organizacji tenisowych tj. ATP, WTA, ITF, TE wszystkie turnieje tenisowe na całym świecie zostały odwołane do 8 czerwca 2020 roku, także te organizowane w Polsce. Polski Związek Tenisowy w trosce o zminimalizowanie strat, zarówno sportowych samych zawodników i ich sztabów trenerskich, jak i organizacyjno-finansowych Związku, będzie starał się podjąć szereg działań o których będą Państwo informowani w następnych komunikatach. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, jak również portali społecznościowych, na których będą zamieszczane kolejne informacje. Zdając sobie sprawę iż bardziej niż kiedykolwiek wyzwania związane z pandemią COVID-19 wymagają współpracy i jedności wszystkich organizacji oraz całego społeczeństwa Dział Sportu PZT podjął trudną decyzję związaną z przesunięciem rozpoczęcia krajowego współzawodnictwa sportowego w ramach kalendarzy imprez PZT, czyli wszystkich turniejów OTK, WTK, MW, TNW, SiA oraz Tenisa 10. Nową datą rozpoczęcia wszystkich aktywności turniejowych wyznaczamy na 16 maja 2020. Zdajemy sobie sprawę z ogromnego wpływu podjętej decyzji na przebieg współzawodnictwa, ale ostatecznie zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, trenerów, rodziców jest dla nas najważniejsze. Mamy nadzieję, że proponowany przez Dział Sportu PZT termin rozpoczęcia aktywności turniejowej w naszym kraju umożliwi zawodnikom na wszystkich poziomach wznowienie gry w turniejach już w bezpiecznych warunkach. Będziemy informowali Państwa na bieżąco. Obecnie w Dziale Sportu PZT trwają prace nad reorganizacją kalendarza rozgrywek U12, U14, U16, U18 i KiM. Zostaną zmienione terminy imprez rangi Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Dla turniejów międzynarodowych, które były zaplanowane w Polsce do 7 czerwca 2020 wraz z międzynarodowymi federacjami tenisowymi będziemy szukali nowych terminów. Zakładając optymistycznie, że będzie można bezpiecznie trenować w pierwszym tygodniu maja 2020r., to pozostały okres ponad pięciu tygodni warto możliwie jak najlepiej wykorzystać dla przygotowania graczy do potencjalnych startów międzynarodowych od dnia 07.06.2020. Należy przy tym pamiętać , że z dużym prawdopodobieństwem, w różnych częściach świata i także w różnych krajach Europy stan bezpieczeństwa zdrowotnego i rozporządzenia wewnątrz krajowe będą odmienne. Pion Szkoleniowy PZT pracuje nad przygotowaniem planów akcji szkoleniowych poczynając od pierwszego tygodnia maja, oczywiście przy założeniu, że sytuacja ogólna pozwoli na ich przeprowadzenie. Oferta tych akcji szkoleniowych będzie w miarę możliwości skierowana do jak najszerszego grona zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Nie tylko do grona ze ścisłych kadr narodowych. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację i wiele możliwych scenariuszy, trudno jest planować jakiekolwiek ściśle określone w czasie działania. Prosimy Państwa o wyrozumiałość w przypadku dalszych zmian, o których również będziemy informować.

Polski Związek Tenisowy

Komunikat Polskiego Związku Tenisowego oraz Działu Sportu PZT

Szanowni Państwo,
W związku z zaistniałą sytuacją oraz potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z rozpowszechniania się koronawirusa w Polsce, rekomendujemy wszystkim klubom tenisowym ograniczenie zajęć tenisowych lub ich całkowite zawieszenie do końca miesiąca. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że naszą rekomendację należy traktować w kategoriach sugestii, nie nakazu. Wierzymy jednak, że troska o bezpieczeństwo naszych rodzin, przyjaciół czy też bliższych lub dalszych znajomych będzie wystarczającym impulsem do podjęcia w/w środków ostrożności.

Komunikat Warszawsko-Mazowieckiego Związku Tenisowego

Szanowni Państwo
Ze względu na dynamiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce i na świecie, Warszawsko-Mazowiecki Związek Tenisowy  informuje o odwołaniu turniejów WTK do dnia 4.04 włącznie, kiedy to wydany zostanie kolejny komunikat w tej sprawie.
Dziękujemy za uszanowanie tej decyzji, która ma na celu ochronę zdrowia obywateli.
Zarząd Warszawsko-Mazowieckiego Związku Tenisowego