Wszystkie wpisy, których autorem jest adminWMZT

DMP U18

Przypominamy klubom, że zgodnie z komunikatem Działu Sportu PZT z dnia 29.01.2019 zbliża sie termin zgłaszania drużyn do rozgrywek drużynowych o tytuł Drużynowego Mistrza Polski U18 dziewcząt i chłopców:

Termin rozgrywek:
– 7-10.11.2019

Termin zgłoszeń drużyn (poprzez system TPO):
– 30.09.2019 (poniedziałek)

Termin zgłoszeń zawodników wypożyczonych i zagranicznych:
– 30.09.2019 – zgłoszenia zawodników wypożyczonych i zawodników zagranicznych dokonuje się także poprzez system TPO.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów W-MZT

W imieniu Zarządu W-MZT przypominam o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Tenisowego, które odbędzie się  wsali konferencyjnej WTS Orzeł przy ul. Podskarbińskiej 14 w Warszawie w dniu 11 października br. (piątek) o godz. 11:00.
NWZD zwołujemy w celu:
– wyboru delegatów województwa mazowieckiego na Walne Sprawozdawcze Zebranie PZT,
– głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu W-MZT.
Ze względu na wagę przyczyn zwołania NWZD – bardzo proszę o maksymalną frekwencję na Walnym. Do przegłosowania zmian w Statucie wymagana jest obecność 2/3 członków.
Proszę o mailowe przesłanie nazwisk delegatów do dnia 1 października br. na adres: wmzt@wmzt.pl

Mirosław Ginter
Prezes W-MZT